Thực đơn của bạn

Thực đơn của bạn

Tạo riêng cho mình một thực đơn bao gồm toàn các món khoái khẩu, tại sao không? Chọn bất cứ nguyên liệu nào bạn thích để lên thực đơn ngon miệng suốt tuần. Giờ đây, thực đơn hàng tuần sẽ phù hợp với các kế hoạch riêng của bạn hơn bao giờ hết.