Vua Đầu Bếp Việt Nam

MasterChef Việt Nam 2013

Chương trình MasterChef trước khi đến Việt Nam đã được sản xuất tại hơn 35 quốc gia trên toàn thế giới và là một trong những chương trình truyền hình được yêu thích nhất.


MasterChef Việt Nam 2013

Chương trình MasterChef trước khi đến Việt Nam đã được sản xuất tại hơn 35 quốc gia trên toàn thế giới và là một trong những chương trình truyền hình được yêu thích nhất. 
close